Deze website is een initiatief van jongeren op 4 middelbare scholen in Zoetermeer

Projecten

Conferentie 23 oktober 2023

Greenteam Zoetermeer voor een groener en schoner Zoetermeer

De derde conferentie van het Greenteam Zoetermeer vond afgelopen week plaats. Het Greenteam Zoetermeer is een samenwerking van leerlingen en docenten van het Alfrink College, het Erasmus College, het ONC en het Picasso Lyceum die zich inzetten voor duurzaamheid en een positieve klimaatsverandering in Zoetermeer.

Tijdens de conferentie, die dit jaar op het Erasmus plaatsvond, stond het schrijven van een jaarplan centraal. Nadat de Greenteams van de verschillende scholen tot een gezamenlijk doel waren gekomen, namelijk het bewust maken van leerlingen en docenten van hun gedrag ten aanzien van energieverbruik en afval, gingen de scholen uiteen om praktische plannen te maken die tot dit doel kunnen leiden.

 

De leerlingen werkten eerst samen met Anja Hermanus-Schröder van Cooking for Life aan een duurzame lunch en daarna met kunstenaar Ellen Vermeulen van Garage Franx aan een gezamenlijk kunstwerk van afval. De dag werd afgesloten door Ronald van der Hijden van koepelorganisatie Landelijk Beraad Stedennetwerk Nicaragua Nederland voor Global Goals Zoetermeer die, net als het Jongeren Informatie Punt van Zoetermeer, ook bijdroeg aan de financiering van de conferentie. Daarna nam wethouder Bauke Velzen het woord en sprak de leerlingen bemoedigend na naar hun plannen te hebben geluisterd.

 

De gemeente ondersteunde in de vorm van de ‘Afvalbutlers van Schoon is gewoon’ die de dag hebben geleid als dagvoorzitters en stichting DuurSamen Zoetermeer hielp bij de voorbereiding en de uitvoering van de dag.

 

De leerlingen kwamen met inspirerende plannen voor een groener en schoner Zoetermeer. Volgend jaar onderzoeken zij bij de volgende conferentie wat er van hun plannen terecht is gekomen.

Conferentie 7 oktober

Hiernaast treft u het programma van de tweede GreenTeamconferentie aan.

Conferentie in oktober

Op 29 oktober 2021 organiseert het Greenteam Zoetermeer in samenwerking met het Green Impact Network een duurzaamheidsconferentie in het Forum in het Stadshart van Zoetermeer waar de leerlingen duurzaamheidsdoelen voor op school zullen stellen en geïnspireerd zullen worden om deze op creatieve manieren te bereiken in het daaropvolgende jaar.

Plastic Soup

Het Greenteam is een inzamelingsactie voor plastic begonnen. Dit plastic is gesorteerd en verwerkt tot skateboards. Wij hebben het voornemen een eigen recyclestraat te starten!

Op verzoek van Greenteam Zoetermeer ondersteunt Stichting DuurSamen Zoetermeer de activiteiten en initiatieven.

Contactgegevens:

p/a Nadinegang 104
2719 CX Zoetermeer

Contactpersoon: Jeroen van Es.

Jeroen is docent en aanspreekpunt binnen Stichting DuurSamen Zoetermeer voor de Jongenbeweging Zoetermeer. 

j.vanes@duursamenzoetermeer.nl