Deze website is een initiatief van jongeren op 4 middelbare scholen in Zoetermeer

GREEN TEAM ZOETERMEER

Jongeren in Zoetermeer komen in actie voor verduurzaming van Zoetermeer!

Doelstelling

De bewustwording over duurzaamheid onder jongeren vergroten door eigen projecten te organiseren en een brede jongerenbeweging in Zoetermeer tot stand te brengen.

Organisatie

Green Team Zoetermeer is een netwerk van jongeren op basis- en middelbare scholen in Zoetermeer. Het organiseert eigen projecten, die bijdragen aan een duurzamere Zoetermeerse samenleving. Het netwerk wordt daarbij ondersteund door diverse partners.

Volg hier ons laatste nieuws!

Of bekijk hieronder onze activiteiten op Instagram!

Basisschool project

“LBSNN heeft als koepelorganisatie van gemeenten Europese subsidie uit het programma “Development Education & Awareness Raising/DEAR” van de Europese Commissie voor de periode 2021 tot en met 2024 om – in het kader van de 17 Global Goals 2030, de 17 werelddoelen van de Verenigde Naties voor een méér duurzamere en eerlijkere wereld, en het Klimaatakkoord van Parijs – initiatieven en activiteiten van jongeren te ondersteunen om zich te organiseren en (gevraagd en ongevraagd) advies uit te brengen aan gemeentebesturen (gemeenteraad, College van Burgemeester en Wethouder, ambtelijk apparaat) en overige organisaties, instellingen en bedrijven op lokaal niveau. Ook kunnen concrete activiteiten van jongeren worden ondersteund en meegefinancierd door LBSNN.”

Zoetermeer4globalgoals
De gemeenteraad van Zoetermeer onderschrijft de 17 Global Goals van de VN en heeft zichzelf uitgeroepen tot Global Goal gemeente onder het motto “Zoetermeer4globalgoals”. 

LBSNN heeft uit haar Europese subsidie € 10.000 beschikbaar gesteld voor het Green Team Zoetermeer.

Feiten

0

Scholen in Zoetermeer

0

Scholieren

0

Projecten

Projecten

Green Team organiseert verschillende activiteiten en projecten. 

Voor een uitgebreid overzicht van onze activiteiten en projecten, klik op onderstaande link of bezoek ons op Instagram!

Instagram

Wilt u ook op de hoogte blijven van onze activiteiten? 

MELD U HIER AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Op verzoek van Greenteam Zoetermeer ondersteunt Stichting DuurSamen Zoetermeer de activiteiten en initiatieven.

Contactgegevens:

p/a Nadinegang 104
2719 CX Zoetermeer

Contactpersoon: Jeroen van Es.

Jeroen is docent en aanspreekpunt binnen Stichting DuurSamen Zoetermeer voor de Jongenbeweging Zoetermeer. 

j.vanes@duursamenzoetermeer.nl